• Dokumenty szkolne

   • Program wychowawczo-profilaktyczny na r. szk. 2018-2019
   • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w r. szk. 2018/2019
   • Regulamin oceniania zachowania w r. szk. 2018-2019
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa