• KLASY DWUJĘZYCZNE

    • W SP 366 dwujęzyczność funkcjonuje już od 12 lat (najdłużej na Białołęce). Przez 10 lat obejmowała klasy I, II i III gimnazjum, a po reformie klasy VII i VIII szkoły podstawowej. W ciągu tego okresu wypracowaliśmy efektywne formy i metody pracy z uczniami uzdolnionymi językowo. Opracowaliśmy autorski program nauczania, który skupia się na doskonaleniu wszystkich umiejętności językowych, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w języku obcym.

     Podczas pięciu godzin języka angielskiego w tygodniu uczniowie nie tylko poznają treści spoza podstawy programowej, poszerzają słownictwo, uczą się zaawansowanych struktur gramatycznych, ale przede wszystkim ćwiczą umiejętności mówienia i słuchania ze zrozumieniem. Realizują ciekawe projekty językowe, przygotowują prezentacje multimedialne, nagrywają filmy, przeprowadzają wywiady.

     W ciągu całego cyklu nauki uczestniczą w lekcjach prowadzonych przez native speaker’ów, w warsztatach językowych organizowanych przez wolontariuszy z AIESEC, oglądają anglojęzyczne spektakle teatralne i wreszcie wyjeżdżają do Londynu, aby sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. W bieżącym roku szkolnym, w związku z panującą na całym świecie sytuacją epidemczną, przyjazdy lektorów z zagranicy zostały zawieszone.

     Jako że w klasach dwujęzycznych część przedmiotów prowadzona jest z wykorzystaniem języka angielskiego, uczniowie mają możliwość spojrzenia na język obcy, jako narzędzie służące także do poszerzania wiedzy w innym zakresie.
     Idąc tym tropem, dwa lata temu zainicjowaliśmy nowy projekt w klasach dwujęzycznych.

     Jest to CLIL PROJECT  (z ang. Content and Language Integrated Learning), dotyczący zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i języka obcego. Metoda ta jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Jej kluczowe cechy to praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających wielorakie typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, wzbogacanie słownictwa, oraz co dla nas językowców najważniejsze, użycie języka obcego w nauczaniu innych przedmiotów.

     W ramach tego projektu organizujemy podczas zajęć z j. angielskiego cykliczne (2 w semestrze) serie pięciu godzin lekcyjnych z innych przedmiotów, takich jak: matematyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, sztuka, historia i literatura. W ramach tych zajęć stosujemy różne, interesujące dla uczniów, formy i metody pracy. Dzieciaki nie tylko wykorzystują już posiadaną , ale zdobywają również nową wiedzę teoretyczną a także rozwijają umiejętności językowe.  Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy. Uczniowie pracują głównie w grupach, metodą projektu, tworzą i oglądają prezentacje video, biorą udział w dyskusji, odgrywają scenki, tworzą kreatywne prace artystyczne, a przy tym świetnie się bawią i doskonalą język angielski:).

     Po zakończonym cyklu nauki w klasach dwujęzycznych uczniowie świetnie posługują się językiem angielskim, celująco zdają egzaminy, a duża część z nich z powodzeniem przystępuje do certyfikatu językowego FCE.                                                                                                                                                                     

  • Kontakty