• Nauczanie dualne języka angielskiego – idea

    W naszej szkole, w klasach drugich oraz trzecich, prowadzone są zajęcia w systemie dualnym. Odbywają się raz w tygodniu przy współpracy wychowawcy oraz nauczyciela języka angielskiego.

    Lekcja polega na „zanurzeniu się” w języku obcym poprzez słuchanie komunikatów w języku polskim oraz angielskim. Tematyka zajęć jest ściśle powiązana z podstawą programową nauczania wczesnoszkolnego. Bardzo ważne jest, iż jest to edukacja wczesnoszkolna, a nie standardowa lekcja języka angielskiego.

    Cele oraz korzyści

    Nauczanie dualne ma na celu  osłuchiwanie się z komunikatami dwujęzycznymi, przez co bardzo korzystnie wpływa na rozumienie przez uczniów poleceń, słownictwa oraz zwrotów użytecznych w języku angielskim. Dzięki lekcjom dualnym uczniowie znacznie lepiej radzą sobie z przyswajaniem komunikatów w klasach starszych, wzrasta ich poczucie wartości w zakresie języka obcego. Rozwija to kompetencje języka obcego – ma pozytywny wpływ na zdobywanie wiedzy, umiejętności o co najważniejsze świadomej postawy wobec nauki języka angielskiego.

    System dualny otwiera drzwi do dalszej, efektywnej nauki języka obcego, wzmaga ciekawość oraz kreatywność związaną z uczeniem się języka angielskiego.

    KADRA

    Program nauczania klas drugich oraz trzecich został w naszej szkole stworzony przy współpracy pani Katarzyny Konwalskiej oraz pani Katarzyny Mysińskiej Kakiet w 2017 roku.

    Zajęcia koordynowane oraz prowadzone są przez panią Katarzynę Mysińską Kakiet – obecnie nauczyciela języka angielskiego przy współpracy Pań Wychowawczyń pracujących w klasach drugich i trzecich.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa