• World Water Day w klasach dwujęzycznych
     • World Water Day w klasach dwujęzycznych

     • 22.03.2022 16:09
     • Z okazji Światowego Dnia Wody klasy dwujęzyczne, w ramach lekcji geografii, tworzyły plakaty edukacyjne w języku angielskim. Młodzież podjęła próbę odpowiedzi na pytania: Why is water important (uses of water), how can we save water, why World Water Day was established, how many liters of water does a citizen of the developed country use on average every day, how many liters of water does it take to make a single pair of jeans?

     • więcej
     • Zwierzęta świata - Animals around the world
     • Zwierzęta świata - Animals around the world

     • 11.03.2021 11:06
     • Klasa 3e wzięła udział w projekcie „ Zwierzęta świata” (Animals around the world) przy współpracy z panią Iwoną Luma. Uczniowie pracowali nad plakatami według następujących kategorii: Sawanna (Savannah), Las deszczowy (The rain forest), Sahara (The desert), Rafa kolarowa (The coral reef).

       

     • więcej
    • Nauczanie dualne języka angielskiego – idea

     W naszej szkole, w klasach drugich oraz trzecich, prowadzone są zajęcia w systemie dualnym. Odbywają się raz w tygodniu przy współpracy wychowawcy oraz nauczyciela języka angielskiego.

     Lekcja polega na „zanurzeniu się” w języku obcym poprzez słuchanie komunikatów w języku polskim oraz angielskim. Tematyka zajęć jest ściśle powiązana z podstawą programową nauczania wczesnoszkolnego. Bardzo ważne jest, iż jest to edukacja wczesnoszkolna, a nie standardowa lekcja języka angielskiego.

     Cele oraz korzyści

     Nauczanie dualne ma na celu  osłuchiwanie się z komunikatami dwujęzycznymi, przez co bardzo korzystnie wpływa na rozumienie przez uczniów poleceń, słownictwa oraz zwrotów użytecznych w języku angielskim. Dzięki lekcjom dualnym uczniowie znacznie lepiej radzą sobie z przyswajaniem komunikatów w klasach starszych, wzrasta ich poczucie wartości w zakresie języka obcego. Rozwija to kompetencje języka obcego – ma pozytywny wpływ na zdobywanie wiedzy, umiejętności o co najważniejsze świadomej postawy wobec nauki języka angielskiego.

     System dualny otwiera drzwi do dalszej, efektywnej nauki języka obcego, wzmaga ciekawość oraz kreatywność związaną z uczeniem się języka angielskiego.

     KADRA

     Program nauczania klas drugich oraz trzecich został w naszej szkole stworzony przy współpracy pani Katarzyny Konwalskiej oraz pani Katarzyny Mysińskiej Kakiet w 2017 roku.

     Zajęcia koordynowane oraz prowadzone są przez panią Katarzynę Mysińską Kakiet – obecnie nauczyciela języka angielskiego przy współpracy Pań Wychowawczyń pracujących w klasach drugich i trzecich.

   • Kontakty