• Nad integracją w naszej szkole czuwa grupa pedagogów i specjalistów, którym dobro dziecka zawsze leży na sercu. W każdym widzą potencjał, starają się, by każdy uczeń zdobył umiejętności oraz wiedzę potrzebną w dorosłym życiu, by mógł realizować swoje pasje. Udaje się to dzięki szerokim działaniom całego zespołu specjalistów, którzy poza indywidualną pracą z uczniem, podejmują różne działania angażujące szerszy krąg uczniów. Są to na przykład:

    Propagowanie idei integracji nie tylko w szkole, ale również w środowisku lokalnym

    ✳ Od 11 lat organizowane są zawody pływackie dzieci niepełnosprawnych promujące sport osób niepełnosprawnych. Biorące w nich udział dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami uczą się pokonywać życiowe przeszkody i trudności. Rozwijają swoją sprawność fizyczną, demonstrują odwagę, dzielą się radością ze zdobytych nagród. Jednocześnie zawody sprzyjają nawiązywaniu nowych przyjaźni, integrują rodziców i społeczność lokalną. X Jubileuszowe Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych połączone zostały z „Piknikiem sportowo - rekreacyjnym”, którego atrakcją między innymi były występy uzdolnionej muzycznie młodzieży z naszego gimnazjum (22.06.2013 r.).

    ✳ Zespół pedagogów włączył się w inicjatywę ogólnoświatową i zorganizował w szkole Tydzień z Autyzmem. W pierwszym tygodniu grudnia w klasach odbywały się prelekcje i prezentacja poświęcona autyzmowi. Podczas spotkania wyświetlony został film pt. „Podróż Marii” Miguela Gallardo. Każdy uczeń i nauczyciel otrzymał błękitny sznureczek, który nosiliśmy przez cały tydzień na znak zrozumienia trudności osób z autyzmem (03.12.2013 r.)

     ✳  Młodzież z klas integracyjnych przygotowała poczęstunek podczas organizowanego w naszej szkole Przeglądu Małych Form Teatralnych. W ubiegłym roku zaprezentowała przestawienie pt. „Sąd nad Balladyną” (28.03.2014 r.)

     ✳  Uczniowie klas integracyjnych uczestniczyli w dwóch Karnawałowych Balach Integracyjnych: XIV i XVI zorganizowanych przez Fundację "Świat na Tak". W zabawie wzięli udział uczniowie niepełnosprawni i wolontariusze z naszej szkoły. Tradycyjnie Integracyjny Bal Karnawałowy rozpoczął się polonezem. Atrakcją były liczne konkursy i zabawy, wybór króla i królowej balu (18.02.2012 r., 01.02.2014 r.)

     ✳  W szkole została stworzona „Ściana Integracji”, czyli miejsce, w którym chcemy przekazywać młodzieży wiedzę na temat różnych rodzajów niepełnosprawności.

    Nasze działania to także udział w licznych konferencjach i projektach.

     ✳  Z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w organizację w naszej szkole konferencji „Jednoczyć poprzez różnice”. Zorganizowaliśmy spotkania ze Stanisławem Kmiecikiem - artystą malującym ustami i Jankiem Melą - podróżnikiem i założycielem Fundacji „Poza Horyzonty”. Oba spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród uczniów (22.10.2011 r.).

     ✳  Uczestniczyliśmy w projekcie Tydzień Kwitnących Akacji pt. „Kocham, lubię, szanuję, nie chcę, nie dbam, żartuję.” W ramach tego projektu nasi uczniowie spotkali się z grupą AMS Team, zespołem paraolimpijczyków, wielokrotnych medalistów Mistrzostw Europy i Świata w szermierce na wózkach. Program nosił nazwę „Marzenia, pasje, odpowiedzialność”. Mistrzowie starali się przekonać młodych ludzi, że marzenia mogą się spełniać, pomimo ograniczeń. Integracja niepełnosprawnych to wspaniała i potrzebna idea, która pomaga zaakceptować własną inność i umożliwia normalne funkcjonowanie. Spotkanie to dostarczyło wielu doświadczeń, wzruszeń i przemyśleń. Po krótkim wykładzie o historii szermierki jako dyscypliny sportowej odbył się pokaz walki. Ciekawym doświadczeniem dla uczniów była możliwość udziału w walce z perspektywy człowieka poruszającego się na wózku. Zaangażowanie zawodników i kibiców było ogromne, a wola zwycięstwa sprawiła, że widowisko oglądało się z wielkim zaciekawieniem i poruszeniem (5 kwietnia 2013 r.)

    ✳  Projekt pt. „Edukacja włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych” zainicjowany zotał przez Akademię Pedagogiki Specjalnej (grudzień 2013 r. – maj 2014 r.)

     Zachęcamy uczniów do udziału w różnych konkursach propagujących integrację osób niepełnosprawnych.

     ✳  Udział w konkursie „Warszawa bez barier” – przygotowanie prezentacji dokumentującej przystosowanie architektoniczne naszej placówki dla uczniów niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy wyróżnienie w wyżej wymienionym konkursie (2009)

     ✳  Udział w Dniu Edukacyjnym nt. Zdrowia Psychicznego „Burzymy mury, łączymy ludzi”, zorganizowanym przez Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI APS w Warszawie. Włączenie uczniów do udziału w konkursie plastycznym, przygotowanie naszych wychowanków do udziału w quizie o zdrowiu psychicznym. Nasi uczniowie Janek i Maciej otrzymali nagrodę publiczności i III miejsce w konkursie plastycznym(24.10.2012 r.)

     ✳  Nakręcony w szkole film pt. „Tacy sami” spotkał się z dużym uznaniem i zajął II miejsce w konkursie filmowym „Warszawa bez barier 2012”. Nasze uczennice Magda i Monika zostały laureatkami konkursu (12.12.2012 r.)

     Pielęgnujemy polskie tradycje i święta

     ✳   W   2010  roku  klasa I integracyjna wystawiła jasełka dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wspólne śpiewanie kolęd wraz z chórem szkolnym bardzo wzruszyło pensjonariuszy. Uczniowie wręczyli zrobione własnoręcznie kartki świąteczne i życzyli wszystkim zdrowych i Wesołych Świąt.

    ✳  W 2012 r. wszystkie klasy integracyjne zebrały się, aby wspólnie spędzić czas w radosnej atmosferze oczekiwania na Boże Narodzenie. Uczniowie przedstawili jasełka, po których podzieliliśmy się opłatkiem i wspólnie kolędowaliśmy. Uroczystość uświetniła liczna obecność przybyłych rodziców i dyrekcji szkoły.

    ✳  W 2013 r. uczniowie klas integracyjnych przygotowali Jasełka dla całej szkoły.

    Współdziałamy z Towarzystwem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 366. Dzięki tej współpracy zdobywamy fundusze na rzecz dzieci niepełnosprawnych(między innymi organizowanie zawodów pływackich, stypendia dla uczniów najzdolniejszych).

    Angażujemy młodzież klas integracyjnych do pracy na rzecz szkolnego wolontariatu.

    Nasi uczniowie wielokrotnie zbierali pieniądze w ramach WOŚP.

    Wszyscy specjaliści tworzący zespół integracyjny pracują zgodnie z dewizą, że nasi niepełnosprawni uczniowie nie potrzebują pocieszania, lecz przede wszystkim zrozumienia i wsparcia. Właśnie takiego myślenia o kolegach z klas integracyjnych staramy się uczyć pozostałą społeczność uczniowską.

  • Kontakty