• Szanowni Państwo,

    przedłożone Szkole oferty ubezpieczeń na rok szkolny 2020/2021 okazały się mocno zróżnicowane co do zakresu ubezpieczenia oraz wysokości poszczególnych świadczeń, przez co były ze sobą nieporównywalne. Z racji zróżnicowania jedne ubezpieczenia w sposób lepszy zabezpieczały jeden typ zdarzeń a inne oferty skupiały się na odmiennym zakresie. Wybór zakresu ubezpieczenia i decyzja o wartości sumy ubezpieczenia powinien być świadomą, indywidualną decyzją każdego z opiekunów prawnych a Szkoła i Rada Rodziców nie powinny w żaden sposób narzucać ani ograniczać wyboru. W związku z tym Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców podjął decyzję o niedokonywaniu w nowym roku szkolnym wyboru ubezpieczenia uczniów Szkoły w formie grupowej.

     

    Przypominamy, że ubezpieczenie ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne, co oznacza, że nie istnieje obowiązek ubezpieczania dzieci. Pamiętając jednak, że statystycznie ok. 4% dzieci ulega corocznie nieszczęśliwym wypadkom zachęcamy do ich ubezpieczenia w formie indywidualnej, oferowanej przez większość Towarzystw Ubezpieczeniowych obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym.

     

    Przypominamy, że wybór ubezpieczyciela jak i zakresu ubezpieczenia należy do Państwa, a w wyszukiwarkach internetowych można znaleźć porównywarki ubezpieczeń, które pomagają w świadomym wyborze najkorzystniejszego zakresu w stosunku do ceny.

     

    To na co należy zwrócić szczególną uwagę to wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń oraz tabele uszczerbku na zdrowiu.

     

    Informujemy również, że żaden z przedstawicieli Szkoły oraz grona rodziców nie jest uprawniony do zbiórki składki ubezpieczeniowej w imieniu Szkoły lub Rady Rodziców!

     

                                                                        Z poważaniem

                                                                        Konrad Milczarski

                                                                        Przewodniczący Rady Rodziców

    data publikacji: 01.09.2023 r.

  • Kontakty