• Szanowni Państwo, 

    Przedłożone Szkole oferty ubezpieczeń grupowych na rok szkolny 2017/2018 okazały się mocno zróżnicowane co do zakresu ubezpieczenia oraz wysokości poszczególnych świadczeń, przez co były ze sobą nieporównywalne. Z racji zróżnicowania jedne ubezpieczenia w sposób lepszy zabezpieczały jeden typ zdarzeń, a inne oferty skupiały się na odmiennym zakresie. Uznano, że wybór zakresu ubezpieczenia i decyzja o wartości sumy ubezpieczenia winny być świadomą, indywidualną decyzją każdego
    z opiekunów prawnych, a Szkoła i Rada Rodziców nie powinny w żaden sposób narzucać ani ograniczać wyboru. 

    W związku z tym Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców podjął decyzję o niedokonywaniu w nowym roku szkolnym wyboru ubezpieczenia uczniów Szkoły w formie grupowej.  

    Przypominamy, że ubezpieczenie ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne, co oznacza, że nie istnieje obowiązek ubezpieczania dzieci. Pamiętając jednak, że statystycznie ok. 4% dzieci ulega corocznie nieszczęśliwym wypadkom zachęcamy do ich ubezpieczenia  w formie indywidualnej, oferowanej przez większość Towarzystw Ubezpieczeniowych obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym.

    Poniżej prezentuję kontakt do firm ubezpieczeniowych, które złożyły oferty dotyczące ubezpieczenia NNW uczniów SP 366:

    1. SIGNAL IDUNA POLSKA  - kontakt: Maciej Kowalski, telefon 600 278 716
    2. INTERRISK TU S.A.VIG – kontakt: telefon  532 417 299, 731 076 132, 730 952 230
    3. CONPENSA TU S.A. – kontakt: Daniel Pol, telefon 602 467 263
    4. EUROBROKERS SP. Z O. O. – Mariusz Piotrowski, telefon 604 655 260
    5. GESTUM BROKER SP. Z O. O. – Katarzyna Żuber, telefon 797 375 662

    Prócz ofert ubezpieczenia grupowego Szkoła otrzymała także ofertę ubezpieczeń indywidualnych w jednym z TU, dostępną pod adresem https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum. Skorzystanie z oferty z jednoczesnym podaniem jednego z następujących kodów promocyjnych: 24612 lub 20113 (kody wielokrotnego użytku) uprawnia do 10% zniżki cenowej.  Kontakt: Tomasz Turski tel. 730 452 252

    Przypominamy, że wybór ubezpieczyciela jak i zakresu ubezpieczenia należy do Państwa, a przedstawiona oferta jest tylko jedną z wielu dostępnych na rynku i nie posiada rekomendacji ani Szkoły, ani Rady Rodziców.

    W związku z odstąpieniem od zawarcia polisy ubezpieczenia w formie grupowej informujemy, że żaden z przedstawicieli Szkoły oraz grona rodziców nie jest uprawniony do zbiórki składki ubezpieczeniowej w imieniu Szkoły lub Rady Rodziców.

     

    Z poważaniem
    Mariusz Jędrych
    Przewodniczący Rady Rodziców

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa