• Rozkoduj opinię
     • Rozkoduj opinię

     • 02.04.2021 13:26
     • Drodzy Rodzice i Nauczyciele! 
      Zapraszamy do zapoznania się z pojęciami, które są zawarte w opiniach i orzeczeniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Mamy nadzieję, że pomoże to w zrozumieniu dokumentów otrzymywanych po diagnozie.
     • więcej
     • Napisz. Nienawidzę pisać!
     • Napisz. Nienawidzę pisać!

     • 02.04.2021 13:22
     • Drodzy Rodzice i Nauczyciele!
      Wielu z nas zastanawia się, jak pomóc dzieciom w poprawie czytelności pisma oraz usprawnieniu tej umiejętności, aby dziecko nie odczuwało dyskomfortu podczas wykonywania tej czynności. Same ćwiczenia w pisaniu, przepisywaniu dużej ilości tekstów nie są rozwiązaniem.
     • więcej
   • Rok szkolny 2023/2024

    Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Trener Grafomotoryki – Katarzyna Domańska

    Pokój 014

    Terapeuta pedagogiczny - Maria Kwiatkowska

    Pokój 3

    W ramach terapii pedagogicznej odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, których głównym celem jest wszechstronny rozwój zdolności poznawczych oraz percepcyjno-motorycznych niezbędnych w nauce czytania i pisania. Podejmowane działania są skierowane na korekcję – czyli usuwanie przyczyn i objawów trudności rozwojowych, a także kompensację – rozumianą jako zastępowanie zaburzonych funkcji innymi − sprawnie działającymi poprzez ich usprawnianie.

    W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych biorą udział przede wszystkim dzieci skierowane na nie przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, a także na wniosek nauczyciela lub rodzica.

    Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo i prowadzone są w grupach do 5 osób.

    Należy pamiętać, że terapia pedagogiczna jest długotrwałym procesem, dlatego do osiągnięcia zamierzonych celów konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy placówką a domem ucznia.

    Zasady terapii pedagogicznej:

    • Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego
    • Stopniowania trudności w nauce czytania i pisania
    • Korekcji zaburzeń
    • Kompensacji zaburzeń
    • Systematyczności
    • Ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

    Do innych działań podejmowanych przez terapeutę pedagogicznego należy prowadzenie zajęć z zakresu terapii ręki i motoryki małej.

    W naszej szkole działa także „Klub Przyjaciół Bratka”, w ramach którego wzmacniamy mocne strony naszych uczniów i szerzymy czytelnictwo wśród przedszkolaków.

    W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy z dziećmi z dysleksją lub trudnościami w sferach percepcyjno-motorycznych polecam następujące pozycje książkowe i strony internetowe:

    1. https://www.ptd.edu.pl/
    2. M. Dąbrowska, Moje dziecko jest dyslektykiem. Poradnik i informator dla rodziców i wychowawców, wyd. Seventh Sea, Warszawa 2003.
    3. G. Reid, S. Green, 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją, wyd. Harmonia, Gdańsk 2017.

    Opracowała:
    Katarzyna Domańska

   • Kontakty