• Harmonogram wydarzeń i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021

     

    27 sierpnia

       czwartek

    10.00 - Rada pedagogiczna – organizacja roku szkolnego

    28 sierpnia piątek

    31 sierpnia    

    poniedziałek

    Spotkania zespołów przedmiotowych i problemowych - planowanie działań edukacyjnych i wychowawczych.

    1 września   

    wtorek

    Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

     

    9 września

    środa

    Rada pedagogiczna  

    10 września czwartek

    Spotkania z rodzicami – organizacja pracy w r.sz. 2020/21

    Zapoznanie z procedurami i dokumentami szkolnymi

    22, 24 września

    1 października

    Wyjazdy integracyjne klas  I, IV  i VII           

     

    24 września

    17.30 spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII w sprawie egzaminu – s.39

    7 października środa

    Rada Szkoleniowa „Kompetencje nauczyciela w nauczaniu zdalnym i on-line”

     

    14 października środa

    Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    16 października

    piątek

    Pasowanie uczniów klas I

    Święto szkoły 8.00 – 16.00

    26, 27 października

    pon., wt.

    Spotkania zespołów na  poziomach

    28 października 

    środa

    Rada pedagogiczna śródokresowa,

    zebrania z rodzicami i dyżury nauczycieli

    6 listopada

    Obchody Święta Niepodległości 

    11 listopada środa

    Dzień Niepodległości

    Listopad/grudzień

    Próbny sprawdzian klas VIII

    8 grudnia wtorek

    Spotkania zespołów na poziomach

    9 grudnia środa

    Rada pedagogiczna – propozycje ocen ołówkiem z przedmiotów i zachowania

    Zebrania z rodzicami, dyżury nauczycieli

    Wystawianie ocen w dzienniku – do 11 stycznia, godz. 17.00.

     22 grudnia

    Jasełka - hala BOS 8.00 – 16.00

     

    23 - 31 grudnia

    Zimowa przerwa świąteczna

    6 grudnia środa

    Święto Trzech Króli

    13 stycznia

    środa

    Rada  klasyfikacyjna śródroczna.

    zebrania z rodzicami i dyżury nauczycieli

    14 stycznia czwartek

    Rada  zatwierdzająca klasyfikację śródroczną.

    Zakończenie I okresu

    18 - 31 stycznia  

     

    Ferie zimowe

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa