• Harmonogram

    wydarzeń i uroczystości w roku szkolnym 2023/24 - II okres

     

    15 – 28 stycznia

    Ferie zimowe

     

     

    29 stycznia 2024

    Początek II okresu

     

     

    7 lutego

    Bal karnawałowy klas 0-3 _ hala BOS

     

     

    8-9 lutego

     

    Dyskoteka walentynkowa klas 4-8

     

    16 lutego (piątek)

    Turniej Piłki Halowej im. Bartka Jasiukiewicza

     

    26-27-28 lutego (poniedziałek, wtorek, środa)

    Rekolekcje wielkopostne

     

     

    26 marca (wtorek)

    Rada pedagogiczna śródokresowa

    Zebrania z  rodzicami, dyżury nauczycieli

     

     

    5 kwietnia

    Przegląd Małych Form Teatralnych i Artystycznych

     

     

    28 marca -  02  kwietnia

     

    28,29 marca (czwartek piątek.), 02 kwietnia (wtorek)

    Wiosenna przerwa świąteczna

     

    Dyżury opiekuńcze

     

    Koniec  kwietnia 

    Spotkanie z rodzicami kandydatów do  klas VII dwujęzycznych

     

     

    Koniec kwietnia

    Spotkania z rodzicami oddziałów przedszkolnych – omawianie gotowości szkolnej dzieci

     

     

     Maj

    Test umiejętności trzecioklasisty

    Testy kompetencji przedmiotowych – klasy 4-7 (j. polski, matematyka,             j. angielski)

     

     

    1 i 3 maja                        
    (środa i piątek)

    2 maja (czwartek)

    Święta narodowe

     

    Dyżur opiekuńczy

     

    12 maja (niedziela)

    Zawody pływackie dla dzieci z niepełnosprawnościami.

    Piknik Integracyjny

     

     

    14-15-16 maja

    (wtorek – środa – czwartek)

    Egzamin ósmoklasisty

     

     

    17 maja 2024 (piątek)

    Bal ósmoklasisty

     

     

    22 maja (środa)

    Rada pedagogiczna,

    zebrania z rodzicami i dyżury nauczycieli:

    Rodzice klas VII SP – spotkanie w sprawie egzaminu na koniec SP

    Wystawienie i omówienie proponowanych ocen rocznych, zapoznanie rodziców ze wszystkimi  proponowanymi ocenami.

     

    30 maja (czwartek) -

    31 maja (piątek) 

    Boże Ciało

    Dyżur opiekuńczy

     

    10-12 czerwca

    Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

     

     

    13 czerwca (czwartek)

    Wystawienie ocen rocznych w Librusie – do godz. 17.00.

     

     

    18 czerwca (wtorek)

     

    Rada Pedagogiczna związana z klasyfikacją

     

    19 czerwca  (środa)

    Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie  klasyfikacji

     

     

    18- 19  czerwca

    (wt., śr.)

    Turniej sportowy, edukacja  kulturalna, gry terenowe

     

    20  czerwca  (czwartek)

     

     

    8.00- 13.00

    Spotkania uczniów z wychowawcami i nauczycielami –wyjścia/wycieczki

     

     

    21  czerwca  (piątek)

    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/24

     

    12.00- 13.00 – klasy VII i VIII

    13.15 – 14.15 – klasy IV, V, VI

    14.30  - Klasy  „0”- III

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    2 maja (czwartek)

    14-16 maja (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty

    31 maja (piątek)

     

    Dyżury opiekuńcze

    28- 29 marca  - czwartek, piątek

    02 kwietnia – wtorek

    2 maja - czwartek

    31 maja - piątek

     

     

     

     

  • Kontakty