• Harmonogram  wydarzeń i uroczystości w roku szkolnym 2021/22

     

    1 września   

    środa

    Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

     

    8 września

    środa

    Rada pedagogiczna  on-line

    Spotkania z rodzicami on-line: klasy II, III, V, VI, VII (oprócz VIIg),VIII

    Na terenie szkoły – „0”

    9 września czwartek

    Spotkania z rodzicami - na terenie szkoły – klasy I, IV,  Vc, VIIf ,VIIg

    wrzesień/październik

    Wyjścia/zajęcia  integracyjne klas I i IV oraz Vc, VIIf, VIIg

    14 października czwartek

    Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    19 października

    poniedziałek

    Pasowanie uczniów klas I

    Święto szkoły 8.00 – 16.00

    27 października środa

    Rada pedagogiczna śródokresowa,

    Zebrania z rodzicami i dyżury nauczycieli

    28 października czwartek

    Zebrania z rodzicami i dyżury nauczycieli

    9/10wtorek/środa listopada

    Obchody Święta Niepodległości 

    11 listopada czwartek

    Dzień Niepodległości

    Listopad/grudzień

    Próbny egzamin klas VIII– Nowa Era

    8 grudnia - środa

    Rada pedagogiczna – propozycje ocen ołówkiem z przedmiotów i zachowania.;

    Zebrania z rodzicami, dyżury nauczycieli

    Wystawianie ocen w dzienniku – do 11 stycznia, godz. 17.00.

    9 grudnia czwartek

    Zebrania z rodzicami, dyżury nauczycieli

     22 grudnia środa

    Jasełka - hala BOS 8.00 – 16.00

    Wigilie klasowe

    23 - 31 grudnia

    Zimowa przerwa świąteczna

    6 stycznia czwartek

    Święto Trzech Króli

    12 stycznia

    środa

    Rada  klasyfikacyjna śródroczna.

    zebrania z rodzicami i dyżury nauczycieli

    13 stycznia czwartek

    Rada  zatwierdzająca klasyfikację śródroczną.

    Zakończenie I okresu

    31 stycznia  13 lutego

    Ferie zimowe

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa