• Harmonogram  wydarzeń i uroczystości w roku szkolnym 2021/22

    semestr II

    31 stycznia - 11 lutego 2022

    Ferie zimowe

    30 marca (środa)

    Rada pedagogiczna śródokresowa

    Zebrania z  rodzicami, dyżury nauczycieli

     Przekazanie informacji rodzicom klas VIII dotyczących procedur i przebiegu egzaminu ósmoklasisty 2022

    1 kwietnia (piątek)

    Przegląd Małych Form Teatralnych i Artystycznych

    14– 19  kwietnia

     

    14, 15,19  kwietnia

    Wiosenna przerwa świąteczna

     

    Dyżury opiekuńcze

    11 maja 2022 r. Spotkanie dla rodziców i kandydatów do klasy siódmej dwujęzycznej - środa godz. 18:00

    Koniec kwietnia

    Spotkania z rodzicami oddziałów przedszkolnych – omawianie gotowości szkolnej  dzieci

    24-25-26 maja (wt., śr., czw.)

    Egzamin ósmoklasisty

    27 maja (piątek)

    Rada pedagogiczna,

    zebrania z rodzicami i dyżury nauczycieli:

    Rodzice klas VII SP – spotkanie w sprawie egzaminu na koniec szkoły podstawowej

    Wystawienie i omówienie proponowanych ocen rocznych, zapoznanie rodziców ze wszystkimi  proponowanymi ocenami.

    14 czerwca (wtorek)

    Podsumowanie konkursów

    13-14-15 czerwca (pon.-wt-śr.)

    Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

     

    15 czerwca (środa)

    Wystawienie ocen rocznych w Librusie – do godz. 18.00.

    Sprawozdania wychowawców – do piątku  17 czerwca do  godz.  18.00

    21 czerwca (wtorek)

    Rada Pedagogiczna związana z klasyfikacją

     

    22czerwca  (środa)

    Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie  klasyfikacji

     

    22- 23  czerwca

    (śr., czw.)

    Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rady Rodziców, edukacja  kulturalna, gry terenowe.

    24 czerwca  (piątek)

    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22

    23 lub 24 czerwca

    Rada pedagogiczna podsumowująca

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa Poland