• Kolejność wyrobienia dokumentu:

    1. Wypełnienie i wydrukowanie wniosku o wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej.

    2. Uiszczenie opłaty skarbowej na podane we wniosku konto, a następnie wydrukowanie potwierdzenia przelewu.

    3. Dostarczenie do sekretariatu szkoły potwierdzenia opłaty za legitymację oraz podania o wydanie duplikatu legitymacji.

  • Kontakty