• Kolejność wyrobienia dokumentu:

    1. Wypełnienie i wydrukowanie wniosku o wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej.

    2. Uiszczenie opłaty skarbowej na podane we wniosku konto, a następnie wydrukowanie potwierdzenia przelewu.

    3. Dostarczenie do sekretariatu szkoły potwierdzenia opłaty za legitymację oraz podania o wydanie duplikatu legitymacji.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat.sp366@eduwarszawa.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa Poland