• Informacja dotycząca karty miejskiej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 366

    W związku z wprowadzoną przez władze m. st. Warszawy od dnia 1 września 2017 r. uchwałą istnieje możliwość wyrobienia karty do bezpłatnych przejazdów dzieci ze szkół podstawowych.

    Informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną:

    https://kartaucznia.ztm.waw.pl/6e7de5f0 

    Platforma internetowa umożliwi złożenie wniosku elektronicznie bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (szkoła nie będzie wówczas pośredniczyła w przekazywaniu wniosków o wyrobienie Karty Ucznia pomiędzy rodzicem a ZTM, a jedynie będzie wydawała rodzicom wyrobione przez ZTM Karty Ucznia). 

    Karta Ucznia Instrukcja

    Przypominamy, że wniosek o Kartę Ucznia można również złożyć w formie papierowej w szkole lub Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. 

    Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 (zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone po wyrobieniu  karty ucznia. W przypadku dzieci obcokrajowców, które nie posiadają numeru pesel, na wniosku należy wpisać datę urodzenia. Jeżeli  dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram” w górnej części wniosku.

    Wniosek o wydanie spersonalizowanej wkm

    Wzor wypelnienia wniosku o wydanie wkm

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa