• Informacja dotycząca karty miejskiej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 366

    W związku z wprowadzoną przez władze m. st. Warszawy od dnia 1 września 2017 r. uchwałą istnieje możliwość wyrobienia karty do bezpłatnych przejazdów dzieci ze szkół podstawowych.

    Po zakończonej rekrutacji do klas I rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek o wyrobienie karty ucznia dla dzieci.

      Do 31 lipca 2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione karty ucznia.

    Informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną:

    https://kartaucznia.ztm.waw.pl/6e7de5f0 

    Platforma internetowa umożliwi złożenie wniosku elektronicznie bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (szkoła nie będzie wówczas pośredniczyła w przekazywaniu wniosków o wyrobienie Karty Ucznia pomiędzy rodzicem a ZTM, a jedynie będzie wydawała rodzicom wyrobione przez ZTM Karty Ucznia). 

    Karta Ucznia Instrukcja

    Przypominamy, że wniosek o Kartę Ucznia można również złożyć w formie papierowej w szkole lub Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. 

    Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 (zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone po wyrobieniu  karty ucznia. W przypadku dzieci obcokrajowców, które nie posiadają numeru pesel, na wniosku należy wpisać datę urodzenia. Jeżeli  dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram” w górnej części wniosku.

    Wniosek o wydanie WKM 2020-2021

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa