• Informacje podstawowe

    • Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

     Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

     rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl

     Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

     • numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,

     lub

     • numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru (dotyczy dzieci, które nie posiadają numeru PESEL)

     Rejestracja wniosków w systemie potrwa od 5 marca od godz. 13.00 do 20 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

     Złożenie zarejestrowanego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) będzie możliwe do 21 marca do godz. 16.00.

     Wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem) i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w  szkole pierwszego wyboru.

     Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

     Szkoła Podstawowa nr 366 w roku szkolnym 2024/2025 planuje utworzenie pięciu klas pierwszych: czterech ogólnodostępnych i jednej integracyjnej.

     W naszej szkole proponujemy szeroki wachlarz  warsztatów edukacyjnych, wycieczek, udział w projektach i nowatorskich programach. Organizujemy i aktywnie uczestniczymy w wielu konkursach szkolnych, dzielnicowych oraz kuratoryjnych.

     Dla uczniów ze szczególnymi potrzebami zapewniamy zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, integrację sensoryczną i opiekę psychologiczno - pedagogiczną.
     Profesjonalna kadra pedagogiczna jest otwarta na potrzeby młodych ludzi, którzy we wrześniu po raz pierwszy przekroczą mury szkoły.


     Uczniowie klas młodszych :

     - wchodzą do szkoły oddzielnym wejściem

     - przebywają w wydzielonej przestrzeni szkoły (oddzielne skrzydło boczne)

     - uczą się w salach dostosowanych do swoich potrzeb.

     Dla dzieci z klas 1-3 poza zajęciami dydaktycznymi opiekę zapewnia świetlica szkolna. Jest to miejsce, gdzie dzieci mogą spędzić czas wolny w przyjaznej i miłej atmosferze.

     Na terenie szkoły istnieje możliwość zjedzenia  smacznych obiadów serwowanych przez sprawdzoną  firmę "Szwajcarka".    

      

     W maju planujemy spotkanie informacyjne, na które zapraszamy rodziców naszych kandydatów.

      

  • Kontakty