• Rozwój kompetencji uczniów gwarancją sukcesu
    • Rozwój kompetencji uczniów gwarancją sukcesu

    • 21.12.2023 14:19
    • Nasza szkoła od września bierze udział w realizacji projektu "Rozwój kompetencji uczniów gwarancją sukcesu". Jednym  z zadań projektowych była wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Trzy klasy: 3a,3b, część klasy 6a i 7a miały możliwość doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi w tym wspaniałym miejscu, jakim jest przestrzeń Kopernika. 
    • więcej
  •  

   • Nazwa projektu: Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!
    Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j556/23
     

   • Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
    Projekt pt.: ”Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa Nr 366 im. Jana Pawła II(SP366), Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” (SP368) oraz CLXV Liceum Ogólnokształcące (LO165) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 519 465,63 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 52 455,00 zł (ponad 10%).
    Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SP366, SP368 i LO165 Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy (woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.
    Dofinansowanie UE: 415 572,50 zł
    W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

    1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
    2. Język obcy
    3. Laboratorium kodowania
    4. Zajęcia indwidualizacyjne
    5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
    6. Pokaz Naukowy
    7. Laboratorium naukowe
    8. Robotyka

    Osoby zainteresowane udziałem dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

    

   • Kontakty