• Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.


    Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki. 


    W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.


    Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.


    W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.


    Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 


    Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br.

     

    źródło: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22210_praca-przedszkoli-i-oddzialow

     


    Szanowni Państwo,

    Zapisy na dyżur wakacyjny odbywają się z wykorzystaniem systemu elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej Biura Edukacji:  

    https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main inactive.action

    Rejestracja wniosków w systemie  - od 25 marca 2020 r.

    Poniżej publikujemy zasady organizacji opieki wakacyjnej oraz harmonogram zapisów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

    Harmonogram dla rodziców zapisy opieka wakacyjna 2020

    Zasady zapisów na opiekę wakacyjną 2020

    Warszawa oddziały plan opieki wakacyjnej 2020

    Kontakt do dzielnic opieka wakacyjna 2020

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa