• Szanowni Państwo,
    Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II na ul. Strumykowej 21 w Warszawie prowadzi rekrutację do klas trzecich, czwartych, szóstej oraz siódmych dwujęzycznych na r. szk. 2019/2020.

    Planujemy utworzenie 3 klas czwartych.

    Klasy czwate będą miały charakter:

    • matematyczno-językowy (więcej godzin matematyki i drugi język obcy)
    • artystyczno-językowy (więcej zajęć artystycznych - plastyka, muzyka oraz drugi język obcy)
    • sportowo-językowy (więcej zajęć wychowania fizycznego i drugi język obcy).

    Uczniowie w każdej klasie będą mogi wybierać jako drugi język - język hiszpański lub język niemiecki.

     

    W nowotworzonej klasie VI będziemy przygotowywać uczniów do pracy w przyszłej klasie siódmej dwujęzycznej. Uczniowie tych klas bedą mieć zajęcia z języka angielskiego prowadzone metodami pracy w klasie dwujęzycznej (w tym projektami językowymi).

     

    Uczniowie klas siódmych dwujęzycznych będą mogli uczyć się w:

    • klasach dwujęzycznych z językiem wykładowym angielskim w wymiarze 5 godzin tygodniowo i drugim językiem (język niemiecki, rosyjski, francuski lub hiszpański) w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

    Test kompetencji językowych do klas dwujęzycznych odbędzie 6 czerwca 2019 roku.

    Spotkanie informacyjne na temat nowotworzonych klas siódmych dwujezycznych odbędzie się 25.04.2019 r. o godz. 18.00

    Do klas dwujęzycznych obowiązuje rekrutacja elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej Biura Edukacji:


    https://warszawa-dwujezyczne.pzo.edu.pl/duo-parents/main.action

    Do poszczególnych klas trzeba zapisywać dziecko osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-18:00  (poniedziałek-czwartek) oraz 800-16:30 (piątek) w terminie do 30 kwietnia 2019 r.


    Informuję, że ze względów organizacyjnych nabór do przyszłych klas piątych jest już zamknięty dla dzieci spoza rejonu naszej szkoły.

     

    Małgorzata Wiśniewska
    Dyrektor 
    Szkoły Podstawowej nr 366

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa