• Projekt H.E.A.R.T.H.

    • „Zdrowa gleba jako fundament do pozyskiwania żywności, energii, materiałów oraz lekarstw” realizowanego w ramach Erasmus +  przez Szkołę Podstawową nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie.

     Projekt partnerski w ramach programu ERASMUS+, nad którym pracują szkoły z pięciu państw: Polski, Malty, Słowacji, Włoch oraz Bułgarii.

     Jest to projekt mający na celu zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowej i żyznej gleby jako niezbędnego czynnika w zapewnieniu wyżywienia i przetrwania ludzi na naszej planecie. Projekt ma na celu uświadomienie zagrożeń płynących z zanieczyszczenia oraz degradacji gleby co może prowadzić do problemów z produkcją żywności, czy do niewłaściwej gospodarki wodnej. Głównym zadaniem projektu jest zaszczepienie wśród młodych ludzi szacunku dla ziemi (gleby) i uświadomienie im wielkiej roli którą ona pełni w naszym ekosystemie. Przy coraz większej liczbie ludzi na świecie cierpiących z głodu i niedożywienia, docenienie wagi tego zagadnienia jest bardzo istotne.

     Kolejnym problemem z którym borykają się współczesne gospodarki jest coraz wyższa średnia wieku ludzi zajmujących się rolnictwem w Europie oraz rosnące bezrobocie wśród młodych ludzi. Jednym z zadań projektu jest popularyzowanie rolnictwa jako zajęcia dla młodych.

     Podczas trwania projektu uczniowie ze szkół partnerskich, wykonując różne zadania, będą mieli szansę dowiedzieć cię więcej o geografii krajów uczestniczących w projekcie, poznają strukturę ziemi tych państw, zapoznają się z najbardziej popularnymi gatunkami zbóż i roślin. To umożliwi im również poznanie typowych, narodowych i regionalnych potraw z tych krajów. Uczestnicy będą mieli okazje odwiedzić gospodarstwa rolne, porozmawiać z rolnikami, obserwować ich przy pracy a także zdobyć bezcenne doświadczenia przy zakładaniu i prowadzeniu własnych ogródków warzywnych. Odwiedzą miejscowe sklepy z żywnością, gdzie nauczą się jak właściwie odczytywać informacje z etykiet na opakowaniach. To uczyni ich bardziej świadomymi tego co spożywają w zakupionych produktach. Wezmą udział w dyskusjach na temat żywności organicznej omawiając wady i zalety tego typu produktów.

     Niezdrowe nawyki żywieniowe i niehigieniczny styl życia prowadzą do poważnych problemów zdrowotnych. Z pomocą sportowców, dietetyków oraz osób zajmujących się zawodowo ochroną zdrowia, uczestnicy przypomną sobie zasady właściwego odżywiania się oraz zdrowego stylu życia

     Wspólnym językiem projektu jest język angielski, uczniowie biorący w nim udział nabiorą wprawy w posługiwaniu się tym językiem zarówno w mowie jak i piśmie.

     Uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności komputerowe oraz multimedialne korzystając z Internetu oraz tworząc prace przy użyciu programów oraz aplikacji multimedialnych (Skype, Youtube, Prezi, itp.).

     Ciągła komunikacja i kontakt z uczniami z innych szkół da im możliwość poznania kultury, tradycji i obyczajów tych państw. Pomoże im dostrzec różnorodność oraz nauczy tolerancji i otwartego patrzenia na świat.

     W trakcie trwania projektu przewidziane są wizyty do szkół partnerskich, w których wezmą udział uczniowie wraz z nauczycielami.

  • Kontakty