• Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szolnym 2023-2024

    13 października – piątek

    30, 31  października -  poniedziałek, wtorek

    2 maja - czwartek

    31 maja - piątek

    14-16 maja (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty

     

  • Kontakty