• Dni wolne od zajęć dydaktycznych

    2 maja – poniedziałek

    24 – 26 maja – egzamin ósmoklasisty

    17 czerwca - piątek

     

    Dyżury opiekuńcze

    14 kwietnia czwartek

    15 kwietnia piątek

    19 kwietnia wtorek

    2 maja - poniedziałek

    17 czerwca - piątek

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa Poland