• 3 września   

    poniedziałek

    Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

    klasy III G – 11.00, klasy V -VIII SP – 12.00, klasy I- IV SP – godz. 1300

     

     

     

     

    12 września

    środa

    • Zebrania z Rodzicami:

    -  klasy III Gim i I i VIII SP-  godz. 18.00 (zapoznanie rodziców z wymogami edukacyjnymi, wewnątrzszkolnymi
    i  przedmiotowymi zasadami oceniania uczniów).

    - klasy. II – VII S.P. – godz. 19.15 (zapoznanie rodziców z wymogami edukacyjnymi, wewnątrzszkolnym
    i  przedmiotowym ocenianiem uczniów).

    – zebranie da rodziców w sprawie egzaminu gimnazjalnego –klasy III Gim - godzina 17.15- hala BOS

    – zebranie da rodziców w sprawie egzaminu dla klas VIII 

    - godzina 17.30- hol I piętra

    - sala 216 A – mały hol  II piętra godz. 18.45 – spotkanie specjalistów z rodzicami uczniów z orzeczeniami – klasy I    i  IV szkoły podstawowej

     26-28 września

    Wyjazd integracyjny klas  IV,VI, VII

     

    16 października

    wtorek

    Pasowanie uczniów klas I - Hala BOS – 10.00 – 11.30

    Święto szkoły 8.00 – 16.00

     

    30 października –

    wtorek

    Zebrania z rodzicami i dyżury nauczycieli

    -  klasy III Gim i I i VIII SP-  godz. 18.00

    -  klasy. II – VII S.P. – godz. 19.30

     

     

    9 listopada

    Obchody Święta Niepodległości 

    klasy I-II – hol szkolny 10.40 -11.30

    klasy IV - VI – hala BOS10.40 -11.30

     

    klasy VII – VIII  i III Gim A, B, C, D– 11.40 – 12.30 – hala BOS

    Klasy III E -T Gim – 12.45 – 13.30 – hala BOS

     

    28- 30 listopada

    Próbny egzamin gimnazjalny – Nowa Era

    Grudzień

    Próbny egzamin po VIII klasie szkoły podstawowej

    19 grudnia - środa

    Zebrania z rodzicami i dyżury nauczycieli

    - klasy III Gim i I i VIII SP-  godz. 18.00

    -  klasy. II – VII S.P. – godz. 19.30

    Wystawianie ocen w dzienniku – do 9 stycznia, godz. 17.00.

     

    20 lub 21 grudnia

    Jasełka - hala BOS 8.00 – 16.00

     

    23 - 31 grudnia

    Zimowa przerwa świąteczna

     

    10 stycznia

    czwartek

     

     

    Rada  klasyfikacyjna śródroczna.

    zebrania z rodzicami i dyżury nauczycieli

    -  godz. 18.00 – klasy II G i I SP

    -  godz. 19.30 – klasy III G III, IV i VII  SP

    11 stycznia piątek

    Rada  zatwierdzająca klasyfikację śródroczną.

    Zakończenie I okresu

    17 lub 18 stycznia

    Bal karnawałowy – klasy I – IV, hala BOS, godz. 16.00 -18.00

    28 stycznia 

    10 lutego 2019 r.

    Ferie zimowe

    18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna 

    10 – 12 kwietnia

    15 – 17 kwietnia

    Egzaminy gimnazjalne klas III

    Egzamin dla uczniów klas VIII  

    14 czerwca 2019
    21 czerwca 2019

    Turniej Piłki Siatkowej dla klas 3 Gimn

    Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych

    2 listopada (piątek), 2 maja (czwartek)

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa