• Moja Szkoła fajna jest - dualny konkurs plastyczno- techniczny
   • Moja Szkoła fajna jest - dualny konkurs plastyczno- techniczny

   • 12.04.2022 22:07
   • Zapraszamy do udziału w dualnym konkursie szkolnym dla kl.  II-III!  W terminie do 29 kwietnia 2022 r. należy przygotować plakat przedstawiający Szkołę Podstawową nr 366. 
     

   • REGULAMIN KONKURSU:

    1.Uczniowie przygotowują plakat na kartce dużego formatu A1 lub A2,  przedstawiający Szkołę Podstawową nr 366.

    2. Technika wykonania plakatu jest dowolna.

    3. Wszystkie narysowane elementu muszą być podpisane w języku polski i angielskim.

    3.Praca powinna zostać wykonana samodzielnie przez ucznia.

    4.Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę

    5.Praca powinna być podpisana i dostarczona do sali 216

     ( imię i nazwisko ucznia oraz klasa)

    6.Termin składania prac do piątku 29.04. 2022 r.

    7. Rozstrzygnięcie:  13.05.2022 r.

     

    KRYTERIA OCENY:

    1.Oceny prac konkursowych dokonuje jury powołane przez organizatora.

    2.OCENIE PODLEGA:

    - poprawność zapisu formie angielskiej i polskiej

    -pomysłowość

    -estetyka

    -zaangażowanie

    -oryginalność

    -samodzielność

    CELE KONKURSU:

    - integrowanie społeczności szkolnej

    - rozwijanie zainteresowań językiem angielskim

    -zaprezentowanie talentów plastycznych uczniów

    - rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów

    - pobudzenie dzieci do aktywności poprzez wspólną zabawę, zachęcanie do zdrowej rywalizacji

    - kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur


    Koordynatorzy: Katarzyna Konwalska, Katarzyna Mysińska- Kakiet.

     

    Otoczmy naszą Szkołę kolorami :)

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa Poland