• Konkurs plastyczno-graficzny
   • Konkurs plastyczno-graficzny

   • 07.05.2020 14:57
   • Zapraszamy uczniów klas I - VIII do udziału w konkursie pt: ,,Kartka urodzinowa na 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II”. Poznajcie szczegóły oraz regulamin konkursu.
     
   • CELE KONKURSU:

    • przekaz i propagowanie wartości religijnych,
    • pogłębienie zainteresowania uczniów osobą i nauczaniem patrona naszej szkoły - Jana Pawła II,
    • rozbudzanie wyobraźni ucznia,
    • zachęcanie do twórczości informatycznej,
    • rozbudzanie wrażliwości plastycznej,
    • promocja talentów,
    • inspirowanie uczniów do aktywności twórczej,
    • poszerzanie znajomości techniki multimedialnej,
    • promocja ucznia - prezentacja poziomu artystycznego prac,

     

    ADRESACI KONKURSU:

    uczniowie klas I - VIII na poszczególnych poziomach:

    - kl. I -III

    - kl. IV -V

    - kl. VI -VIII

     

    WAŻNE INFORMACJE:

    1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę.
    2. Technika wykonania kartki – metoda plastyczna (dowolna) lub wykonanie w programie graficznym.
    3. W pracy powianiem być zawarty dowolny cytat św. Jana Pawła II, który najbardziej do ucznia przemawia (można skorzystać ze strony http://parafia.miedzyzdroje.pl/tworczosc/cytaty-sw-jana-pawla-ii bądź samemu poszukać).
    4. Do pracy dołączmy następujące informacje: imię, nazwisko, klasę.
    5. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc uczeń otrzyma wyższą ocenę semestralną z religii/etyki.
    6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ocenę cząstkową z religii/etyki.
    7. Organizatorzy uwzględniają możliwość otrzymania nagrody rzeczowej.

     

    KRYTERIA OCEN PRAC KONKURSOWYCH:

    1. Prace zostaną ocenione w trzech grupach wiekowych:

    I grupa: kl. I - III

    II grupa: kl. IV - V

    III grupa: kl. VI – VIII

    1. Prace wystawione w konkursie będą podane bez danych uczniów, aby imię i nazwisko autora nie wpływało na ilość uzyskanych głosów w ankiecie. Dane autorów trzech pierwszych miejsc zostaną ujawnione po rozstrzygnięciu konkursu.
    2. Prace będą oceniane przez wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły poprzez wypełnienie ankiety.
    3. Oceniając prace należy wziąć pod uwagę:
    • zgodność z tematyką konkursu,
    • oryginalność spojrzenia autora na tematykę,
    • interpretację własną tematu,
    • walory artystyczne i kompozycję,
    • swobodne posługiwanie się wybranymi technikami,
    • estetykę wykonania.

     

    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

    1. Termin nadsyłania prac - do 15.05 2020r.
    2. Pracę przesyłamy swojemu nauczycielowi religii/etyki na chacie w Teams (poprzez dodanie załącznika).
    3. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.05.2020r.
    4. Przesyłając pracę, rodzic wyraża zgodę na umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły SP366.

     

    GŁOSOWANIE:

    Głosowanie odbywać się będzie w Teams w zakładce „Cała szkoła” na kanale kartka urodzinowa dla Jana Pawła II.

     

    ORGANIZATOR KONKURSU:

    Nauczyciele religii i etyki

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa