• Zapisy na WOLNE MIEJSCA LATO W MIEŚCIE 2020

   • 01.07.2020 14:06
   • Od 23.06. 2020 r. do 31.07.2020 r. trwa rekrutacja uzupełniająca na akcję Lato w Mieście 2020 w Feryjnej Placówce Edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II.

    Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji poprzez złożenie pisemnego podania (najlepiej mailem: sekretariat@strumyk21.edu.pl)

   • Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku. Po potwierdzeniu możliwości zapisu dziecka konieczne będzie dokonanie przelewów za opiekę i wyżywienie oraz dostarczenie do szkoły karty kwalifikacyjnej dziecka. 

    Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

     · opiekę w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 90 1030 1508 0000 0005 5016 7026 (Szkoła Podstawowa nr 366) 

    · posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 44 1940 1076 3017 2447 0014 0000 (Szwajcarka Marcin Sikorski).

     

    karta kwalifikacyjna - lato w mieście

    Agata Kornega
    Kierownik LwM

                                                                                           

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa