• Poleć książkę Świętemu Mikołajowi!!!
   • Poleć książkę Świętemu Mikołajowi!!!

   • 23.11.2021 12:47
   • Co roku piszemy list do Świętego Mikołaja, prosząc go o prezenty. W tym roku napiszmy list, w którym zaproponujemy mu ciekawą lekturę na długą podróż saniami w mroźną noc:).
   • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII

    Cele konkursu:
    • promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży,
    • pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
    • kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim,
    • poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi,
    • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

    Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji ulubionej książki i polecenie jej Świętemu Mikołajowi.
    • Każdy uczestnik składa tylko 1 recenzję.
    • Recenzja powinna posiadać być przez ucznia napisana samodzielnie.
    Prace należy napisać na komputerze w programie Microsoft Word i opisać według
    wzoru:
    hasło konkursu „Poleć książkę Świętemu Mikołajowi",
    imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa,
    tytuł i autor recenzowanej książki.
    • Objętość pracy konkursowej – ok. 0,5 do max. 1 strony na papierze formatu A4, czcionka
    „Times New Roman”, rozmiar 12, interlinia – 1,5 wiersza.
    • Recenzje w wersji elektronicznej należy wysłać e-mailem na adres akasperowicz@strumyk21.edu.pl lub dostarczyć do biblioteki szkolnej.
    • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika. Udział w konkursie stanowi jednocześnie zgodę na publikację pracy w ramach
    promocji szkoły.
    Nagrody:
    • Trzy pierwsze miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody.
    Kryteria oceny:
    • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:
    poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość, kreatywność.
    Termin składania prac: 20.12.2021

    Anna Kasperowicz-Przygoda
    Bożena Brzozowska

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat.sp366@eduwarszawa.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa Poland