• Edukacja przez szachy w szkole
   • Edukacja przez szachy w szkole

   • 12.09.2018 14:51
   • Szkoła Podstawowa nr 366 jest szkołą, w której uczniowie realizują program nauki gry w szachy pod nazwą „WARS i SAWA grają w szachy”.

   •  

         program ogólnopolski

    Nauczyciele prowadzący zajęcia ukończyli szkolenie zorganizowane przez Polski Związek Szachowy i otrzymali certyfikat kursu z zakresu metodyki nauczania gry w szachy, zgodnie z Ogólnopolskim Projektem Polskiego Związku Szachowego.

    Katarzyna Obidzińska – Ib,  Id, If

    Małgorzata Warzyńska – Ie, Ig, Ih

    Ireneusz Sachrajda – Ia, Ic, Ij

    Zajęcia „Edukacja przez szachy” odbywać się będą w zakresie 1 godziny zajęć tygodniowo. Dzieci będą poznawały grę w szachy poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, stosowanie określonych gier i zabaw, programów komputerowych, oglądanie filmów edukacyjnych, rozgrywek między uczniami, kolorowanek, rysunków, opowiadań, przy zastosowaniu szachowych środków dydaktycznych: bierki, szachownice, plansza demonstracyjna. Nauczyciele realizujący zajęcia szachowe stale współpracują z Polskim Związkiem Szachowym.

    „Edukacja przez szachy” pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać umiejętności uczniów i przyswajać treści zawarte w Nowej Podstawie Programowej. Jest to rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie położenia obiektów, orientacji, symetrii, wyobraźni przestrzennej, logicznego i twórczego myślenia, uważnego słuchania wypowiedzi i korzystania z przekazywanych informacji. Uczeń na zajęciach wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji.

     „Edukacja przez szachy” wspomaga rozumne zachowania ucznia w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku, wytrwałości przy wykonywaniu zadań. Gra  w szachy uczy współpracy w zabawie i nauce szkolnej, w sytuacjach życiowych. Uczy przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.

    Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zajęciach.

    Dyrektor szkoły
    Małgorzata Wisniewska

     

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa