• Napisz. Nienawidzę pisać!
    • Napisz. Nienawidzę pisać!

    • 02.04.2021 13:22
    • Drodzy Rodzice i Nauczyciele!
     Wielu z nas zastanawia się, jak pomóc dzieciom w poprawie czytelności pisma oraz usprawnieniu tej umiejętności, aby dziecko nie odczuwało dyskomfortu podczas wykonywania tej czynności. Same ćwiczenia w pisaniu, przepisywaniu dużej ilości tekstów nie są rozwiązaniem.
    • Estetyka pisma ma swoje podłoże w wielu sferach. Należy do niej między innymi sfera motoryczna. Zanim przejdziemy do ćwiczeń motoryki małej, bardzo ważny jest rozwój motoryki dużej. Stabilizacja postawy, prawidłowe ustawienie obręczy barkowej i pasa to baza, na której dziecko zbuduje prawidłowe ruchy rąk, a w końcowym efekcie będzie nalżycie trzymało narzędzie pisarskie, co przełoży się też na płynne ruchy ręki. Ogromne znaczenie odgrywa również napięcie mięśniowe. Zbyt silne lub zbyt słabe uniemożliwia uczniom zręczne wykonywanie zadań wymagających pisania.

     Zachęcam do zapoznania się z poniższym artykułem w celu poszerzenia swojej wiedzy na temat terapii ręki.

     https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/terapia-reki

     Opracowała:
     Katarzyna Domańska

    • Wróć do listy artykułów
  • Rok szkolny 2020/2021

   Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Trener Grafomotoryki – Katarzyna Domańska

   Pokój 014

   Godziny pracy:

   poniedziałek: 08:00-15:25

   wtorek: 08:00-14:30

   środa: 08:00-14:30

   czwartek: 8:00-14:30

   piątek: 8:00-11:25

    

   Terapeuta pedagogiczny - Maria Kwiatkowska 

   klasy IV-VIII

   Godziny pracy:

   poniedziałek: 08:00-13:30

   wtorek: 08:00-13:30

   środa: 08:00-13:30

   czwartek: 8:00-12:00

   piątek: 8:00-12:00

   pokój 3

   W ramach terapii pedagogicznej odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, których głównym celem jest wszechstronny rozwój zdolności poznawczych oraz percepcyjno-motorycznych niezbędnych w nauce czytania i pisania. Podejmowane działania są skierowane na korekcję – czyli usuwanie przyczyn i objawów trudności rozwojowych, a także kompensację – rozumianą jako zastępowanie zaburzonych funkcji innymi − sprawnie działającymi poprzez ich usprawnianie.

   W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych biorą udział przede wszystkim dzieci skierowane na nie przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, a także na wniosek nauczyciela lub rodzica.

   Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo i prowadzone są w grupach do 5 osób.

   Należy pamiętać, że terapia pedagogiczna jest długotrwałym procesem, dlatego do osiągnięcia zamierzonych celów konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy placówką a domem ucznia.

   Zasady terapii pedagogicznej:

   • Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego
   • Stopniowania trudności w nauce czytania i pisania
   • Korekcji zaburzeń
   • Kompensacji zaburzeń
   • Systematyczności
   • Ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

   Do innych działań podejmowanych przez terapeutę pedagogicznego należy prowadzenie zajęć z zakresu terapii ręki i motoryki małej.

   W naszej szkole działa także „Klub Przyjaciół Bratka”, w ramach którego wzmacniamy mocne strony naszych uczniów i szerzymy czytelnictwo wśród przedszkolaków.

   W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy z dziećmi z dysleksją lub trudnościami w sferach percepcyjno-motorycznych polecam następujące pozycje książkowe i strony internetowe:

   1. https://www.ptd.edu.pl/
   2. M. Dąbrowska, Moje dziecko jest dyslektykiem. Poradnik i informator dla rodziców i wychowawców, wyd. Seventh Sea, Warszawa 2003.
   3. G. Reid, S. Green, 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją, wyd. Harmonia, Gdańsk 2017.

   Opracowała:
   Katarzyna Domańska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa