• Rok szkolny 2020/2021

   Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Trener Grafomotoryki – Katarzyna Domańska

   Pokój 014

   Godziny pracy:

   poniedziałek: 08:00-15:25

   wtorek: 08:00-14:30

   środa: 08:00-14:30

   czwartek: 8:00-14:30

   piątek: 8:00-11:25

    

   Terapeuta pedagogiczny - Maria Kwiatkowska 

   klasy IV-VIII

   Godziny pracy:

   poniedziałek: 08:00-13:30

   wtorek: 08:00-13:30

   środa: 08:00-13:30

   czwartek: 8:00-12:00

   piątek: 8:00-12:00

   pokój 3

   W ramach terapii pedagogicznej odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, których głównym celem jest wszechstronny rozwój zdolności poznawczych oraz percepcyjno-motorycznych niezbędnych w nauce czytania i pisania. Podejmowane działania są skierowane na korekcję – czyli usuwanie przyczyn i objawów trudności rozwojowych, a także kompensację – rozumianą jako zastępowanie zaburzonych funkcji innymi − sprawnie działającymi poprzez ich usprawnianie.

   W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych biorą udział przede wszystkim dzieci skierowane na nie przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, a także na wniosek nauczyciela lub rodzica.

   Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo i prowadzone są w grupach do 5 osób.

   Należy pamiętać, że terapia pedagogiczna jest długotrwałym procesem, dlatego do osiągnięcia zamierzonych celów konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy placówką a domem ucznia.

   Zasady terapii pedagogicznej:

   • Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego
   • Stopniowania trudności w nauce czytania i pisania
   • Korekcji zaburzeń
   • Kompensacji zaburzeń
   • Systematyczności
   • Ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

   Do innych działań podejmowanych przez terapeutę pedagogicznego należy prowadzenie zajęć z zakresu terapii ręki i motoryki małej.

   W naszej szkole działa także „Klub Przyjaciół Bratka”, w ramach którego wzmacniamy mocne strony naszych uczniów i szerzymy czytelnictwo wśród przedszkolaków.

   W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy z dziećmi z dysleksją lub trudnościami w sferach percepcyjno-motorycznych polecam następujące pozycje książkowe i strony internetowe:

   1. https://www.ptd.edu.pl/
   2. M. Dąbrowska, Moje dziecko jest dyslektykiem. Poradnik i informator dla rodziców i wychowawców, wyd. Seventh Sea, Warszawa 2003.
   3. G. Reid, S. Green, 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją, wyd. Harmonia, Gdańsk 2017.

   Opracowała:
   Katarzyna Domańska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa