• STYPENDIUM SZKOLNE ORAZ ZASIŁEK SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
    • STYPENDIUM SZKOLNE ORAZ ZASIŁEK SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    • 11.09.2020 14:50
    • Szanowni Państwo,

     W bieżącym roku szkolnym wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15.09.2020 r. W chwili obecnej wniosek o przyznanie stypendium szkolnego kieruje się do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

    • Druki umożliwiające ubieganie się o stypendium dostępne są na stronie edukacja.warszawa.pl 
                 
     Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 528 zł (netto).

     Przypominam, że do dochodu nie wlicza się m.in. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz. U. poz. 195), tzw. Program Rodzina 500 +

     Niniejsze ustalenia wynikają z Uchwały nr XXXIV/1033/2020 z dn. 30.07.2020r., zmieniającej uchwałę Nr XLIX/1309/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 21.04.2005 r.

      

     Stypendia_informacje_2020-2021

      

     Magdalena Ostrowska

      Pedagog szkolny

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat.sp366@eduwarszawa.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa Poland