• Podstawowe informacje

    • Kwestionariusz dla Rodziców dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy IV i V:

     Kwestionariusz klasa IV

     Kwestionariusz klasa V

     Do klasy ogólnej i integracyjnej można za

     pisywać dziecko osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 800 - 1800
      w nieprzekraczalnym terminie  do 16 kwietnia 2018 r.

      

     Kontakt do szkoły: 22 587 09 81  lub 602 512 932.                                                                                              

      

     Małgorzata Wiśniewska                   

     Dyrektor                                           

     Szkoły Podstawowej nr 366

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa