Menu

Podstawowe informacje

Rekrutacja do klas VI i VII

Podstawowe informacje

 

Szanowni Rodzice uczniów klas szóstych i siódmych w roku szkolnym 2018/2019

 

 W Szkole Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie od 1 września 2018 r. zostaną  utworzone nowe klasy szóste i siódme.

 

Tworzymy klasy szóste, które będą przygotowywały uczniów do rozpoczęcia za rok nauki
w dwujęzycznych klasach siódmych.

 

Uczniowie klas siódmych będą mogli uczyć się w:

 • klasach dwujęzycznych z językiem wykładowym angielskim w wymiarze
  5 godzin tygodniowo i drugim językiem (język niemiecki, rosyjski, francuski lub hiszpański)
  w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
 • klasach ogólnych z innowacjami z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

 

Planujemy także utworzenie klasy integracyjnej z innowacjami z informatyki i języka angielskiego.

Klasy VII ogólne i integracyjne będą uczyły się języka angielskiego w wymiarze
3 godzin oraz drugiego języka obcego w wymiarze 2 godzin, do wyboru: język niemiecki, rosyjski, francuski
lub hiszpański.

 

Termin testu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych został wyznaczony na
7 czerwca 2018 roku o godzinie 900

 

Spotkania informacyjne na temat nowotworzonych klas szóstych i siódmych odbędą się:

 

 • 22 lutego 2018 r. (czwartek) godz. 1800

oraz

 • 27 marca 2018 r. (wtorek) godz. 1800

 

Kwestionariusz dla Rodziców dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy szóstej lub siódmej:

 

Kwestionariusz klasa VI

Kwestionariusz klasa VII

 

Do klasy ogólnej i integracyjnej można zapisywać dziecko osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 800 - 1800
 w nieprzekraczalnym terminie  do 16 kwietnia 2018 r.
Do klas dwujęzycznych obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

 

 

Zasady przyjęć do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

 

Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018-2019-wykaz szkół

 

 

Kontakt do szkoły: 22 587 09 81  lub 602 512 932.                                                                                              

 

Małgorzata Wiśniewska                   

Dyrektor                                           

Szkoły Podstawowej nr 366

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
  ul. Strumykowa 21
  03-138 Warszawa
 • (+22) 58-70-980
  Fax:(+22) 58-70-998

Wiadomości

Galeria zdjęć