• Podstawowe informacje

    •  

     Szanowni Rodzice uczniów klas szóstych i siódmych w roku szkolnym 2018/2019

      

      W Szkole Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie od 1 września 2018 r. zostaną  utworzone nowe klasy szóste i siódme.

      

     Tworzymy klasy szóste, które będą przygotowywały uczniów do rozpoczęcia za rok nauki
     w dwujęzycznych klasach siódmych.

      

     Uczniowie klas siódmych będą mogli uczyć się w:

     • klasach dwujęzycznych z językiem wykładowym angielskim w wymiarze
      5 godzin tygodniowo i drugim językiem (język niemiecki, rosyjski, francuski lub hiszpański)
      w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
     • klasach ogólnych z innowacjami z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

      

     Planujemy także utworzenie klasy integracyjnej z innowacjami z informatyki i języka angielskiego.

     Klasy VII ogólne i integracyjne będą uczyły się języka angielskiego w wymiarze
     3 godzin oraz drugiego języka obcego w wymiarze 2 godzin, do wyboru: język niemiecki, rosyjski, francuski
     lub hiszpański.

      

     Termin testu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych został wyznaczony na
     7 czerwca 2018 roku o godzinie 900

      

     Spotkania informacyjne na temat nowotworzonych klas szóstych i siódmych odbędą się:

      

     • 22 lutego 2018 r. (czwartek) godz. 1800

     oraz

     • 27 marca 2018 r. (wtorek) godz. 1800

      

     Kwestionariusz dla Rodziców dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy szóstej lub siódmej:

      

     Kwestionariusz klasa VI

     Kwestionariusz klasa VII

      

     Do klasy ogólnej i integracyjnej można zapisywać dziecko osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 800 - 1800
      w nieprzekraczalnym terminie  do 16 kwietnia 2018 r.
     Do klas dwujęzycznych obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

      

      

     Zasady przyjęć do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

      

     Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018-2019-wykaz szkół

      

      

     Kontakt do szkoły: 22 587 09 81  lub 602 512 932.                                                                                              

      

     Małgorzata Wiśniewska                   

     Dyrektor                                           

     Szkoły Podstawowej nr 366

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa