Menu

Podstawowe informacje

Klasy I

Podstawowe informacje

Szanowni Rodzice uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

 

Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II na ul. Strumykowej 21 w Warszawie od 1 marca 2018 r. prowadzi rekrutację elektroniczną do klas pierwszych na r. szk. 2018/2019.

Planujemy utworzenie 5 klas w tym 1 integracyjnej.

 

Spotkanie informacyjne na temat nowotworzonych klas pierwszych odbędzie się
15 lutego 2018 r. (czwartek) o godzinie 1800 w budynku szkoły na holu I piętra.

 

Zgłoszenie dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie do pobrania ze strony internetowej Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

 

Dodatkowe informacje i kontakt do Szkoły Podstawowej nr 366:

22 58709 81 lub 602 512 932.     

 

Małgorzata Wiśniewska                   

Dyrektor                                           

Szkoły Podstawowej nr 366

 

Informacja dotycząca karty miejskiej dla uczniów przyszłych klas I

W związku z wprowadzoną przez władze m. st. Warszawy od dnia 1 września 2017 r. możliwością wyrobienia karty do bezpłatnych przejazdów  dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, informujemy, że istnieje możliwość  złożenia w sekretariacie szkoły wniosku o wydanie takiej karty.

Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 (zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone po wyrobieniu  karty ucznia. W przypadku dzieci obcokrajowców, które nie posiadają numeru pesel, na wniosku należy wpisać datę urodzenia. Jeżeli  dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram” w górnej części wniosku.

Pierwsza tura wniosków zostanie przesłana do 27 maja 2018 r., kolejne wpływające do sekretariatu wypełnione wnioski będą sukcesywnie przesyłane do Zarządu Transportu Miejskiego.

Do dnia 30 sierpnia 2018 r., Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy karty miejskie do szkoły.  Wydana karta będzie ważna od  1 września 2018 roku.

wniosek o wydanie karty miejskiej dla ucznia

wniosek o wydanie karty miejskiej wzór

 

Zasady przyjęć do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej poza obwodem na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram dla rodzicow klasy I w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane

Instrukcja-wyszukiwarka obwodów szkolnych

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
    ul. Strumykowa 21
    03-138 Warszawa
  • (+22) 58-70-980
    Fax:(+22) 58-70-998

Wiadomości

Galeria zdjęć