• Harmonogram spotkań

    • Informacja dotycząca karty miejskiej dla uczniów przyszłych klas I

     W związku z wprowadzoną przez władze m. st. Warszawy od dnia 1 września 2017 r. możliwością wyrobienia karty do bezpłatnych przejazdów  dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, informujemy, że istnieje możliwość  złożenia w sekretariacie szkoły wniosku o wydanie takiej karty.

     Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 (zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone po wyrobieniu  karty ucznia. W przypadku dzieci obcokrajowców, które nie posiadają numeru pesel, na wniosku należy wpisać datę urodzenia. Jeżeli  dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram” w górnej części wniosku.

     Pierwsza tura wniosków zostanie przesłana do 27 maja 2018 r., kolejne wpływające do sekretariatu wypełnione wnioski będą sukcesywnie przesyłane do Zarządu Transportu Miejskiego.

     Do dnia 30 sierpnia 2018 r., Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy karty miejskie do szkoły.  Wydana karta będzie ważna od  1 września 2018 roku.

     wniosek - wzór

     wniosek o wydanie karty miejskiej

      

     Szanowni Rodzice przyszłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie!

     Szanowni Państwo,

     serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne poświęcone naborowi uczniów do naszej szkoły w roku szkolnym 2018/19.

     Spotkania odbędą się wg harmonogramu:

     15 lutego (czwartek) 2018 r.  godzina 18.00 - klasy I, II,  III  /hol I piętra/

     22 lutego (czwartek) 2018 r.  godzina 18.00 - klasy VI, VII  /hol I piętra/

     27 marca (wtorek) 2018 r. godzina 18.00 - klasy VI, VII  /hol I piętra/

      

     Serdecznie zapraszam
     Małgorzata Wiśniewska

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 366

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa