• Informacje dla rodziców

    • W ramach kampanii edukacyjnej „Bezpieczne ferie”, skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców w placówkach wypoczynku zimowego, przekazujemy Państwu rady, jakie SANEPID kieruje do uczniów:

     Tematyka kampanii obejmuje: zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, zagadnienia z zakresu uzależnień, profilaktykę chorób zakaźnych oraz promowanie racjonalnej dietyi aktywności fizycznej.

     1. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał.

     2. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku.

     3. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj sięz nieznajomym.

     4. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie.

     5. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk– miejsc do tego przeznaczonych.

     6. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych.

     7. Zjeżdżaj na sankach i nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni.

     8. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.

     9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.

     10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne.

     11. Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na dworze.

     12. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.

     13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.

     14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.

     15. Unikaj kontaktu z osobami chorymi. W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza.

     Sugerujemy, by rodzice dzieci uczestniczących w zorganizowanym zimowym wypoczynku wnikliwie zapoznali się z ofertą organizatora (rejestracja w kuratorium, wyżywienie, kwalifikacje kadry, zabezpieczenie opieki medycznej). Nie można zapomnieć o przekazaniu organizatorowi ważnych informacji dotyczących dziecka (przyjmowane leki, alergie itp.). Ważne jest również aby rodzic dokładnie wypełnił kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (dokładne dane adresowe, telefony kontaktowe).

     Problemy związane z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci w miejscu wypoczynku należy zgłaszać do właściwych terenowo stacji sanitarno-epidemiologicznych.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa