• Projekt Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości
   • Projekt Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości

   • 28.09.2022 15:49
   • Projekt trwał od 01.09.2020 r. do 31.8.2022 r.

    Nazwa projektu:
    "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"

    Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d675/19

   • Projekt pt. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy a firmą Mały Inżynier w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 438 013,01 zł, w tym wkład własny: 65 743,50 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

    1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
    2. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

    Dofinansowanie UE: 350 410,41 zł

    W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

    1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
    2. Przyrodnicze laboratorium
    3. Język angielski
    4. Warsztaty kodowania
    5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
    6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
    7. Wycieczka Centrum Nauki Kopernik
    8. Wycieczka Ogród Botaniczny w Powsinie
    9. Zakoduj kompetencje
    10. Pokazy naukowe
    11. Warsztaty Laboratorium Robotyki
    12. Warsztaty Laboratorium Elektroniki
    13. Półkolonie Laboratorium Naukowe

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat.sp366@eduwarszawa.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa Poland