•  

     WAŻNE INFORMACJE

     PLACÓWKA JEST CZYNNA

     W GODZ.

     7:00-17:00

     Prosimy o przyprowadzenie dziecka do placówki

     najpóźniej do godz. 8.30 i punktualny odbiór w godzinach pracy placówki do godz. 17:00.


     Regulamin Lata w mieście 2019

     Jadłospis 

      

     Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Programu, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

     Uczestnik powinien mieć ze sobą drugie śniadanie oraz wodę, mały plecak/torbę. Prosimy o zapoznanie się z informacjami wywieszanymi przez wychowawców.

     Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika Programu posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym tel.  572695627 (tylko sms) e-mailowym sp366@szwajcarka.net lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w WPE w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.


      

     Szanowni Państwo,
     Przypominamy, że w dniu 16 maja br. o godz. 16:00 upływa ostateczny termin potwierdzania woli udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019, w każdej szkole, do której kandydat został ZAKWALIFIKOWANY poprzez złożenie:

     - karty kwalifikacyjnej

     - potwierdzenia opłaty za wyżywienie lub przedstawienie zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.

     Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie. W przypadku niedopełnienia formalności w powyższym terminie, kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych.”

      

     Z poważaniem
     Agata Kornega

     Kierownik wypoczynku

      


     DODATKOWE INFORMACJE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

      Potwierdzeniem zapisu dziecka do Programu "Lato w Mieście" 2019 jest złożenie karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem opłaty za wyżywienie. Opłatę za wyżywienie w wysokości (7,00 zł/dzień pobytu) należy wpłacić na konto szkoły w terminie podanym w harmonogramie. Dane do przelewu w raz z informacjami kontaktowymi do szkoły znajdują się poniżej:

     Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa
     Telefon: 22 587 09 81
     Adres mail: sekretariat@strumyk21.edu.pl
     Strona www: www.strumyk21.edupage.org

     Imię i nazwisko kierownika wypoczynku: Agata Kornega

     Forma płatności: przelew
     Numer konta: 44194010763017244700140000  
     W treści przelewu należy wpisać: ,,opłata za żywienie"  – "imię i nazwisko dziecka"

      


     Szanowni Państwo,
     zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 ruszają w dniu 18 kwietnia o godz. 12:00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

      

     Harmonogram zapisow do Programu Lato w Miescie

     Zasady postepowania rekrutacyjnego

     Rekrutacja uzupelniajaca i nabor na wolne miejsca

      


      

     Szanowni Państwo,

      

     przekazujemy wykaz Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych Programu Lato w mieście 2019.

     Zapisy do Programu prowadzone będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń. Planowane rozpoczęcie w drugiej połowie kwietnia.

     Szczegóły dotyczące Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 zostaną podane w późniejszym terminie.

      

     Wykaz WPE LwM 2019

      

     Małgorzata Wiśniewska

     Dyrektor

     Szkoły Podstawowej nr 366

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa