• Informacja dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

    Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

    Już teraz można zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

    W poniedziałek, 18 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl  udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

    Od poniedziałku, 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

    Wnioski należy dostarczyć do 3 czerwca do godz. 15.00.

    UWAGA: w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku będzie można skorzystać z dwóch sposobów:

    1. Wysłanie skanu/zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół  można znaleźć na stronach szkół, w systemie lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel. 

    2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. W szkołach zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami (w części szkół znajdują się specjalne pojemniki do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

    Harmonogram dla KANDYDATA ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE 2020.pdf

    Zasady naboru oddziały dwujęzyczne 2020-2021.pdf

    źródło:http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/22032_informacja-dla


    Szanowni Rodzice uczniów klas siódmych dwujęzycznych w roku szkolnym 2020/2021

    W Szkole Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie od 1 września 2020 r. zostaną  utworzone 2 klasy siódme dwujęzyczne.

    Uczniowie klas siódmych będą mogli uczyć się w:

    klasach dwujęzycznych z językiem wykładowym angielskim w wymiarze 5 godzin tygodniowo i drugim językiem do wyboru (język niemiecki, rosyjski, francuski lub hiszpański) w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

    Spotkanie informacyjne na temat nowotworzonych klas siódmych dwujęzycznych odbędzie się 18.03.2020 r. o godz. 18.00

    Do klas dwujęzycznych obowiązuje rekrutacja elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej Biura Edukacji:

    https://warszawa-dwujezyczne.pzo.edu.pl/duo-parents/main.action

    Od 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

    Wydrukowany oraz podpisany przez rodziców/opiekunów prawych  wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do 

    3 czerwca do godz. 15.00.

    Termin testu kompetencji  językowych do klas dwujęzycznych zostanie podany w późniejszym terminie.

     

    Harmonogram dla kandydata 2020-2021

    Zasady naboru 2020-2021

    Plan naboru dwujęzyczne klasy VII


    Kontakt do szkoły: 22 5870981  lub 602 512 932.    

    Małgorzata Wiśniewska
    Dyrektor 
    Szkoły Podstawowej nr 366

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa