• Szanowni Rodzice uczniów klas czwartych w przyszłym roku szkolnym 2019/2020

     

    Szanowni Państwo, niniejszym potwierdzam, że dzieci zapisane do klasy IV w roku szkolnym 2019/2020 zostały przyjęte do Szkoły Podstawowej nr 366.

     

    Potwierdzeniem woli uczęszczania do naszej szkoły będzie dostarczenie przez Rodzica oryginału świadectwa ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej.

     

    Bardzo proszę o doniesienie świadectwa dziecka do końca czerwca 2019 r.

     

    Małgorzata Wiśniewska

    Dyrektor

    Szkoły Podstawowej nr 366

     


    Szanowni Rodzice uczniów przyszłych klas czwartych w roku szkolnym 2019/2020

     

    Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II na ul. Strumykowej 21 w Warszawie prowadzi rekrutację do klas czwartych na r. szk. 2019/2020.

    Planujemy utworzenie 3 klas czwartych.

     

    Klasy będą miały charakter:

    • matematyczno-językowy (więcej godzin matematyki i drugi język obcy)
    • artystyczno-językowy (więcej zajęć artystycznych - plastyka, muzyka oraz drugi język obcy)
    • sportowo-językowy (więcej zajęć wychowania fizycznego i drugi język obcy).

    Uczniowie w każdej klasie będą mogli wybierać jako drugi język - język hiszpański lub język niemiecki.


    Kwestionariusz do klasy IV


    Do klasy czwartej trzeba zapisywać dziecko osobiście 

    w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-18:00  (poniedziałek-czwartek) oraz 800-16:30 (piątek) w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

     

    Kontakt do szkoły: 22 58709 81  lub 602 512 932.

                                                                                                  

    Serdecznie zapraszam

    Małgorzata Wiśniewska                   

    Dyrektor                                           

    Szkoły Podstawowej nr 366

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa