• Szkoła Podstawowa nr 366  przy ulicy Strumykowej 21 w Warszawie rozpoczęła swoją działalność 1 września 2017 roku. W wyniku wprowadzenia reformy oświaty, istniejące Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi przekształcone zostało w szkołę podstawową. Oprócz wygaszanych klas II i III gimnazjum, w naszej szkole zaczęły funkcjonować klasy I-III edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy IV i VII Szkoły Podstawowej.

    Placówka pod nazwą Gimnazjum Nr 123 im. Jana Pawła II w Warszawie funkcjonowała od 1 września 1999 roku, a od 2000 r. mieści się przy ulicy Strumykowej 21, w pięknym, nowoczesnym budynku przystosowanym do nauczania integracyjnego (windy, podjazdy). Jednym z najważniejszych dni w historii naszej szkoły był 23 listopada 2001 roku. Odbyła się wtedy uroczystość wręczenia sztandaru szkoły. Uroczystościom, którym przewodniczył ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Romaniuk. Udział w nich wzięli przedstawiciele władz Gminy Warszawa Białołęka, Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie.

    Od 2000 roku korzystamy z nowoczesnej hali sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu z pełnym wyposażeniem, dorównującym standardom światowym. Obok szkoły znajduje się boisko do piłki nożnej, koszykówki, piłki plażowej, lodowisko (w okresie zimowym), budowany jest plac zabaw dla najmłodszych uczniów.

    Szkoła nasza jest otwarta na potrzeby uczniów. Buduje ich przyszłość w oparciu o diagnozę oczekiwań i wyzwań XXI wieku. Zapewniamy uczniom pełny i właściwy rozwój. Uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego już od klasy IV. Korzystają
    z doskonale wyposażonych pracowni komputerowych z dostępem do internetu.

    W szkole istnieją klasy o charakterze matematyczny, kulturowym, językowym, informatycznym. Od dziesięciu lat tworzymy klasy dwujęzyczne, proponujemy uczniom ciekawe i nowatorskie nauczanie języka angielskiego, udział w projektach międzynarodowych (np. Erasmus+). Tradycje klas dwujęzycznych będziemy kontynuować  w szkole podstawowej w klasach siódmych i ósmych. Tworzymy też klasy integracyjne z bardzo dobrze wypracowanymi metodami pracy i doświadczoną kadrą pedagogów, psychologów i nauczycieli.

    Jesteśmy szkołą bezpieczną, zwalczająca stereotypy, promująca humanistyczny system wartości, szacunek do tradycji oraz zapewniamy uczniom przyjazną atmosferę. Rozwijamy samorządność uczniowską, współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Kadra nauczycielska cechuje się profesjonalizmem i życzliwością, zapewnia wysoki poziom nauczania.

    Nasze motto brzmi:

    „Jeśli ukaże się młodym piękno i dobro, zostawiając wolność, to w ogień skoczą za tymi wartościami. Jeśli zaś,  zmusi się ich do czegokolwiek, to skamienieją w oporze”.

    Zależy mam na uświadamianiu uczniom ich wpływu na losy szkoły, a w przyszłości na losy naszego państwa. Staramy się stworzyć możliwości pogłębiania swojej wiedzy na zajęciach lekcyjnych i nadobowiązkowych, kołach zainteresowań. Uczniowie rozwijają także swoje pasje artystyczne i sportowe.

    JESTEŚMY SZKOŁĄ SZANS I SUKCESÓW!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat.sp366@eduwarszawa.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa Poland