• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy
   • SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

   • 10.03.2021 11:48
   • SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

     

   • Całkowita wartość projektu:                                 4 462 172,50  zł  

     Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł

     Okres trwania projektu:                                        1 XII 2019-30 VI 2021   

    110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery;

    40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego  ukończy studia podyplomowe;

    800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie 

     Opis: 

    Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjnozawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli. 

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat.sp366@eduwarszawa.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa Poland