• Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

   • 29.06.2020 11:11
   • Drodzy Rodzice,
    W tym roku proces REKRUTACJI do szkół ponadpodstawowych jest wyjątkowy przez to wymaga większej czujności. Chciałabym przekazać Państwu kilka informacji, które mogą okazać się przydatne.
   • Zadania, które przed dziećmi i Państwem pozostają w okresie wakacyjnym to:

    Złożenie WNIOSKU (osobiście lub drogą elektroniczną,  podpisanego przez ucznia i opiekunów prawnych) do szkoły pierwszego wyboru - CZĘŚĆ OSÓB JUŻ MA TEN ETAP ZA SOBĄ. Przypominam LINK do Harmonogramu działań ucznia:

    https://cloud6m.edupage.org/cloud/Harmonogram_dzialan_ucznia_szkoly_podstawowej%281%29.pdf?z%3AmqB2Cv7%2FMCYqYsPaRNR1NLj%2BKYT2VD75EG6y7RVvQKnf%2FOOd29ig%2BgJinfccnmaV

    1.Od 26 czerwca g.12.00  do 10 lipca g.15.00 (PIĄTEK)
    - dostarczenie KOPII ŚWIADECTWA (poświadczonej przez Dyrektora szkoły macierzystej)

    2.Do końca lipca- odebranie WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (termin i forma zostanie ustalona przez Dyrektora Szkoły).

    3.Od 31 lipca  g. 8.00 (PIĄTEK)   do 4 sierpnia g.16.00 (WTOREK)
       - dostarczenie KOPII ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY do szkoły pierwszego wyboru.

    UWAGA- w tych dniach jest możliwa ZMIANA LISTY WYBRANYCH SZKÓŁ, ale wymaga osobistego udziału Rodziców/Prawnych Opiekunów (polega na odblokowaniu systemu na prośbę Opiekunów , ponownym wydrukowaniu WNIOSKU, podpisaniu i powtórnym złożeniu go w szkole pierwszego wyboru).

    4.W dniu 12 sierpnia o g. 12.00-  publikacja LISTY  ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW (w systemie i w poszczególnych szkołach).

    5.WAŻNE:  POTWIERDZENIE WOLI – 
     OD 13 SIERPNIA  G. 8.00  DO  18 SIERPNIA G. 15.00.   DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, również inne dokumenty wymagane przez poszczególne szkoły, np. zaświadczenie lekarskie).

    6.Dnia 19 sierpnia (środa) szkoła zamieszcza LISTĘ KANDYDATÓW PZRYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ( GODZINA 14.00)

    7.Lista wolnych miejsc zamieszczona w systemie rekrutacyjnym (edukacja.warszawa.pl) w dniu 19 sierpnia o g. 16.00.


    W razie pytań i wątpliwości możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje w
    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21,  na Marywilskiej 44  http://pp-p.waw.pl/kontakt/,
    a także w szkołach ponadpodstawowych, do których wybierają się uczniowie (na ich stronach  internetowych, telefonicznie lub bezpośrednio). 

    Opracowała:
    Bożena Ayomo

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa Poland